Am Ch Palir's Phantom Lake Tahiti

                                                                  BIS BISS Am Can Ch Sirhan Poraschai
                                                                   
Top Borzoi 1971-1972
                                  Am Can Ch Comanche Of Phantom Lake

                                                                  Can Ch Valia Of Phantom Lake

          Am Can Ch Phantom Lake Tadao

                                                                  Am Can Ch Westbrook's Tamazar

                                  Can Ch Ropsha's Aline Of Phantom Lake

                                                                  Am Ch Marvita's Nena Of Phantom Lake

"Tahiti"

                                                                  Am Can Ch Kishniga's Gallant Anubis

                                  BIS Am Can Ch Kishniga's Desert Song
                                  
                                                                                  Can Ch Ruby De Bolshoy

          Am Can Ch Arnolf's Desert Glory

                                                                  Am Can Ch Laba'a Arimsky

                                  Ch Arnolf's Olga

                                                                  Ch Hot Pants Duncan
Home

Back